Điều chỉnh giao hạn ngạch gần 30.000 giấy phép khai thác thủy sản

08:55 29-04-2024

VBĐVN.vn - Địa phương được cấp Giấy phép khai thác thủy sản nhiều nhất là Kiên Giang với 3.720 giấy phép, tiếp đến là Bình Định với 3.280 giấy phép, Quảng Ngãi với 3.102 giấy phép…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa ban hành Quyết định số 1037/QĐ-BNN-TS về việc công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Quyết định 1037, Bộ NN-PTNT công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với số lượng 29.552 giấy phép; trong đó giấy phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 27.132 giấy phép, giấy phép cho tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 2.420 giấy phép.

Bộ NN-PTNT công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với số lượng 29.552 giấy phép. Ảnh: Xuân Trường.

Riêng đối với giấy phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, cụ thể nghề lưới kéo là 8.729 giấy phép; nghề lưới vây 3.834 giấy phép; nghề lưới rê 4.738 giấy phép; nghề câu (không bao gồm nghề câu cá ngừ đại dương) 4.188 giấy phép; nghề câu cá ngừ đại dương 2.216 giấy phép; nghề chụp 2.013 giấy phép; nghề lồng bẫy 486 giấy phép; nghề khác 928 giấy phép.

Trong 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công bố, điều chỉnh Giấy phép khai thác thủy sản, địa phương được cấp giấy phép nhiều nhất là Kiên Giang với 3.720 giấy phép, tiếp đến là Bình Định với 3.280 giấy phép, Quảng Ngãi với 3.102 giấy phép…

Hồng Thắm

Ý kiến bạn đọc

  • Tên của bạn

    Địa chỉ email

  • Nội dung bình luận

Tin cùng chuyên mục


Lên đầu trang