• Rà soát kỹ các nội dung liên quan đến nghị định về lấn biển

  Rà soát kỹ các nội dung liên quan đến nghị định về lấn biển

  09:04 - 30/10/2022

  VBĐVN.vn - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát dự thảo Nghị định về lấn biển đảm bảo sự phù hợp các nội dung tại dự thảo Nghị định với các luật liên quan.

 • Quyết định số 985/QĐ-TTg Ban hành chương trình quốc gia nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030

  Quyết định số 985/QĐ-TTg Ban hành chương trình quốc gia nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030

  17:25 - 28/08/2022

  VBĐVN.vn - Quyết định số 985/QĐ-TTg nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nuôi trồng thủy sản đáp ứng được các

 • Phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

  Phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

  10:06 - 08/08/2022

  VBĐVN.vn - Quyết định số 729/QĐ-TTg nhằm thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo sự đồng thuận, huy động sự

 • Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030

  Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030

  07:40 - 05/08/2022

  VBĐVN.vn - Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29-7-2022 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030. Đề án phấn đấu đến năm 2030 nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản được điều tra, đánh giá, quản

 • Đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030

  Đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030

  10:29 - 31/07/2022

  VBĐVN.vn - Đề án nhằm tạo dựng các cụm liên kết ngành kinh tế biển phát triển hiệu quả, có sức cạnh tranh hội nhập cao gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững

 • Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

  Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

  07:48 - 22/07/2022

  Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 788/QĐ-TTg ngày 29-6-2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hội đồng).

 • Quyết định Số 353/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025

  Quyết định Số 353/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025

  17:51 - 21/03/2022

  Theo Quyết định đã phê duyệt danh sách 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 • Tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

  Tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

  17:01 - 17/12/2021

  Trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo sẽ không áp dụng đối với các huyện, xã đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 • Tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn ven biển, hải đảo

  Tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn ven biển, hải đảo

  08:37 - 16/12/2021

  VBĐVN.vn - Bốn tiêu chí xác định huyện nghèo gồm: Tỷ lệ hộ nghèo, trình độ phát triển kinh tế-xã hội thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện huyện thuộc khu vực miền núi, vùng cao, biên giới...

 • Tích cực thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

  Tích cực thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

  09:57 - 27/11/2021

  VBĐVN.vn - Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực, Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược

 • Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 1-11-2021 Của Thủ tướng Chính phủ về Một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý Khu bảo tồn biển Việt Nam

  Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 1-11-2021 Của Thủ tướng Chính phủ về Một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý Khu bảo tồn biển Việt Nam

  18:51 - 03/11/2021

  VBĐVN.vn - Để khẩn trương khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Khu bảo tồn biển hiện nay, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển, quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo,

 • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về Bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2021-2031

  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về Bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2021-2031

  17:08 - 08/10/2021

  VBĐVN.vn - Mục tiêu của đề án nhằm phát huy hiệu quả vai trò, chức năng của rừng vùng ven biển trong việc phòng hộ, bảo vệ môi trường và hệ thống kết cấu hạ tầng vùng ven biển chống sa mạc hóa, suy thoái đất bảo tồn đa dạng

 • Quyết định về quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Quyết định về quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  13:17 - 27/09/2021

  Ngày 22-9-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định Số 1579/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống cảng biển Việt Nam mục tiêu đến năm 2030. Quy hoạch nhằm tập trung các nguồn lực phát triển hệ thống cảng biển đồng bộ, hiện đại, dịch

 • Nghị định số 76/2021/NĐ-CP quy định tiêu chí phân loại cảng biển

  Nghị định số 76/2021/NĐ-CP quy định tiêu chí phân loại cảng biển

  17:52 - 02/08/2021

  Nghị định số 76/2021/NĐ-CP quy định tiêu chí phân loại cảng biển. Theo đó, tiêu chí để đánh giá, phân loại các cảng biển tại Việt Nam, gồm: tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển và tiêu chí về quy mô của cảng biển. Việc đánh giá,

 • Nghị định quy định tiêu chí phân loại cảng biển

  Nghị định quy định tiêu chí phân loại cảng biển

  15:55 - 30/07/2021

  VBĐVN.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2021/NĐ-CP quy định tiêu chí phân loại cảng biển. Theo đó, tiêu chí để đánh giá, phân loại các cảng biển tại Việt Nam gồm tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển và tiêu chí về quy


Lên đầu trang