• Luật biển Việt Nam 2012

  Luật biển Việt Nam 2012

  14:54 - 21/12/2019

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 Quốc hội ban hành Luật biển Việt Nam.

 • Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển (Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982)

  Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển (Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982)

  12:37 - 20/12/2019

  Việc pháp điển hóa và sự phát triển theo chiều hướng tiến hóa của Luật biển được thực hiện trong Công ước sẽ góp phần tăng cường hòa bình, an ninh, hợp tác và quan hệ hữu nghị giữa tất cả các dân tộc phù hợp với các nguyên tắc


Lên đầu trang