Phóng sự ảnh

  • Lữ đoàn tàu tên lửa 16 huấn luyện đội hình trên biển.

  • Tàu tên lửa 12418 công kích mục tiêu trên biển.

  • Lữ đoàn 167 bắn đạn thật trên biển.

  • Biên đội tàu săn ngầm Lữ đoàn 171 huấn luyện trên biển.

  • Huấn luyện bắn ngư lôi trên biển.

  • Lữ đoàn 125 bắn đạn thật trên biển.

  • Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân.

  • Huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân

  • Sẵn sàng chiến đấu tại Nhà giàn DK1.


Lên đầu trang