Nâng cao nhận thức về biển và đại dương

08:55 21-11-2022

VBĐVN.vn - Nhiều địa phương vừa đồng loạt ban hành kế hoạch truyền thông vể biển và đại dương đến năm 2030. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, từ đó tích cực tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên biển.

Theo Kế hoạch truyền thông về biển và đại dương, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2030. Đó là: Đánh giá, rà soát, điều chỉnh và ban hành mới các chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch đề án, dự án truyền thông liên quan đến biển và đại dương; Thực hiện đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nội dung truyền thông về biển và đại dương; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về biển và đại dương; Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động được mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia vào công tác truyền thông về biển và đại dương; Khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức cá nhân; ngăn chặn, xử lý thông tin sai lệch; Tăng cường kiểm tra, giám sát và sự phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động truyền thông.

Mục tiêu của Kế hoạch này nhằm thực hiện hiệu quả quan điểm, mục tiêu công tác truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo đúng nội dung Quyết định số 729/QĐ-TTg; cụ thể hóa các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài nhằm tuyên truyền các nội dung về biến và đại dương; phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030; tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và nhân dân trong công cuộc bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND Truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo Kế hoạch, giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung truyền thông về các chính sách và pháp luật có liên quan đến biển, hải đảo (gồm cả luật pháp quốc tế); vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương; quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông; tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; phát triển bền vững kinh tế biển.

Học sinh, sinh viên là một trong những nhóm đối tượng được tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung truyền thông về biển và đại dương (Ảnh: Bùi Oanh)

Đối tượng truyền thông được tỉnh Thừa Thiên Huế hướng tới gồm: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên; người dân; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc triển khai, thực hiện Kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh tổ chức việc tổng kết và định kỳ hằng năm tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo thời gian quy định.

Hằng năm, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động cụ thể và thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới và các hoạt động truyền thông khác liên quan về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến toàn bộ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cập nhật cơ sở dữ liệu về biển và đại dương (tài nguyên, môi trường); hệ thống tài liệu truyền thông cụ thể về biển và đại dương.

Tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2023, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt các kế hoạch truyền thông về biển và đại dương với các chỉ tiêu cụ thể theo đặc thù truyền thông của cơ quan, địa phương đó.

Đến năm 2025, trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh có chuyên mục về biển và đại dương; 100% các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh có chuyên trang, chuyên mục về biển và đại dương trên các sản phẩm thông tin (báo, bản tin, tạp chí in, trang thông tin điện tử, kênh phát thanh, truyền hình) của cơ quan, đơn vị. Đến năm 2030, phấn đấu 100% các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện hoạt động truyền thông về biển và đại dương.

Theo vasi.gov.vn

Ý kiến bạn đọc

  • Tên của bạn

    Địa chỉ email

  • Nội dung bình luận

Tin cùng chuyên mục


Lên đầu trang