Việt Nam - Trung Quốc đàm phán vòng 16 về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển

10:56 06-08-2023

VBĐVN.vn - Hai bên đã đi sâu trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển; rà soát và kiểm điểm tình hình triển khai một số Thỏa thuận/Dự án đã được hai bên nhất trí; trao đổi ý kiến về một số đề xuất hợp tác mới trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và luật pháp của mỗi bên.

Đàm phán vòng 16 về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển Việt Nam và Trung Quốc

Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành đàm phán vòng 16 Nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển giữa hai nước từ ngày 02 - 03/8/2023 tại thành phố Đà Nẵng. Trưởng Nhóm công tác phía Việt Nam là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam Trịnh Đức Hải. Trưởng Nhóm công tác phía Trung Quốc là Tham tán Công sứ Vụ Biên Hải, Bộ Ngoại giao Trung Quốc Kim Yến Quang.

Trên cơ sở tuân thủ nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc” ký ngày 11 tháng 10 năm 2011, hai bên đã đi sâu trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển; rà soát và kiểm điểm tình hình triển khai một số Thỏa thuận/Dự án đã được hai bên nhất trí; trao đổi ý kiến về một số đề xuất hợp tác mới trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và luật pháp của mỗi bên. Trên tinh thần đó, cấp làm việc hai bên đã thống nhất về nội dung dự thảo của một số thỏa thuận hợp tác liên quan, đồng thời sẽ nỗ lực để có thể sớm ký kết các Thỏa thuận này trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiến hành đàm phán vòng 17 về hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển Việt Nam - Trung Quốc trong năm 2024 tại Trung Quốc.

(dangcongsan.vn)

Ý kiến bạn đọc

  • Tên của bạn

    Địa chỉ email

  • Nội dung bình luận

Tin cùng chuyên mục


Lên đầu trang